Zoetermeer

Spruitkoolakker

Wonen aan een hof

In opdracht van Weboma Projectontwikkeling B.V.

Het ontwerp sluit zowel stedenbouwkundig als architectonisch aan op de behoefte van ouderen. De woningen zijn zogenaamde semi-bungalows die aansluiten op de woonbehoefte van veel ouderen. Ook de openbare ruimte en de verbinding tussen de woningen en het publieke leven moest ontworpen worden ten gunste van de doelgroep ouderen en diens leefkwaliteit, namelijk als een plek van rust en ontmoeting.

Om een sterke sociale cohesie te vormen hebben we nadrukkelijk gezocht naar de mogelijkheid van een autoluwe collectieve of publieke ruimte, welk de ontmoeting tussen de verschillende bewoners binnen en buiten het plan goed ondersteunt.

Een groot aandeel van de semibungalows is naar deze openbare ruimte gekeerd, als een gezicht naar de straat en openbare ruimte. Het wandelpad dat langs de locatie loopt is eveneens betrokken bij het plan. Door een achterpad wordt deze verbonden met het binnenhof, welk centraal in het plan ligt.