- in ontwikkeling -

Uitbreidingslocatie

Wijk met beleving en plezierige samenhang

Voor een locatie hebben wij in opdracht een haalbaarheidsstudie gemaakt voor ca. 200 woningen op een uitbreidingslocatie. Het plan beoogt een woonwijk met een goede afwisseling van programma, waar gespeeld wordt met verschillende woningtypes door elkaar, bestaande uit losstaande woningen, 2-onder-1 kappers, rijtjeswoningen en appartementen. 

Het plan sluit met zijn landelijke lanen goed aan op diens omgeving, en creëert met zijn groene, gebogen lanen een wijk die uitnodigt tot wandelen en ontdekken. De afwisseling van woningtypes en de gebogen lanen doorbreken de efficiënte seriematigheid van de bebouwing in het straatbeeld, waardoor elke woning een eigen unieke plek krijgt binnen het plan.