Zoetermeer

Thuis in Van Tuyll

Verdichtingsopgave als kwaliteitsimpuls

Thuis in Van Tuyll is onze inzending voor de ontwerpprijsvraag Maximaal Park, Maximaal Wonen, uitgeschreven door Jong BNSP in samenwerking met de gemeente Zoetermeer. Met onze inzending behoorden wij tot de finalisten van deze prijsvraag.

Het ontwerp verenigd 3 doelstellingen, namelijk het verdichten, verduurzamen en vergroenen van de stad. Door de grote behoefte aan méér woningen enerzijds, en de beperkte mogelijke inbreidingslocaties anderzijds, vraagt deze opgave voor het transformeren van het Van Tuyllpark om een doordachte aanpak die niet alleen meer woningen toevoegt aan de stad, maar ook het park in zijn geheel opwaardeert. 

De woningen zijn daarbij een belangrijk element die sociale cohesie en veiligheid brengen in een parkachtige setting waar deze tot op nu toe ontbreekt. Door te werken met de notie van vorm en contra-vorm, ontstaan open, groene en weidse “gangen en woonkamers,” afgewisseld met beschutte plekken voor ontmoeting die worden afgebakend met woningen. Auto’s worden uit het zicht onttrokken met half-verhoogde parkeergarages, omzoomd met begroeide taluds, die onderdeel vormen van de landschappelijke invulling van het park.