Zwammerdam

Spoorlaan

Wonen in de polder

In opdracht van De Vries en Verburg

Voor een aanbesteding voor de herontwikkeling van een terrein in Zwammerdam hebben wij een plan gemaakt voor ca. 100 woningen. De identiteit van Zwammerdam kreeg daarbij bijzondere aandacht, dat weer tot uiting kwam in de gevels van de gebouwen. Het plan bestaat hoofdzakelijk uit grondgebonden woningen, afgewisseld met stadswoningen en enkele appartementen.

Om de waterhuisvesting en klimaatadaptie te bevorderen is in het plan, naast het verbreden van de bestaande watergangen, een wadi aangebracht. Deze fungeert enerzijds als waterberging en anderzijds als centrale groene ontmoetingsruimte waar gespeeld kan worden. Zo zet het plan in op klimaatadaptie én sociale cohesie.