Capelle ad IJssel

De Blinkert

Mens en natuur op vernieuwende wijze samengebracht

In opdracht van Mahler Vastgoed Ontwikkeling

De voortdurende mondialisering en digitalisering van onze samenleving heeft in korte tijd veel bepaald voor de manier waarop we ons leven indelen. In een tijd van hectiek en 24/7 bereikbaar zijn is er ook steeds meer behoefte naar ontspanning dichtbij huis. Dit vormde voor ons het vertrekpunt van Cascade: een plan waar mens en natuur op vernieuwende wijze worden samengebracht. Waar de verdichtingsopgave en het uitbreiden van een heemtuin hand in hand gaan. 

Gelegen op het voormalige terrein van zwembad De Blinkert, naast de heemtuin, sportcomplex David Lloyd en de plaatselijke voetbalvereniging, en als onderdeel van wijk Middelwatering-West vormt de herontwikkeling een belangrijk schakelpunt tussen de bewoners en de voorzieningen op het gebied van sport en natuur. Daarnaast geeft het een grote kwaliteitsimpuls aan de locatie en zijn omgeving, waarbij de heemtuin wordt opgewaardeerd en uitgebreid.

Met drie opengebroken woonblokken wordt de openbare ruimte omkaderd. Deze openbare ruimte verbindt met haar ruim opgezette groene aderen alle omringende voorzieningen met elkaar. In het hart van deze opzet wordt een gezamenlijk groen plein gecreëerd waar ook de gemeenschappelijke ruimte en horeca worden geplaatst.

Deze openbare ruimte wordt uitgewerkt met sportvoorzieningen, zoals renpaden en toestellen, maar ook zitgelegenheden en pleinen in het groen waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Er wordt bij de landschappelijke invulling van de openbare ruimte gebruikt gemaakt van plaatselijke planten en bomen, geheel in de gedachte van de heemtuin.

Ook de gebouwen en woningen in het plan krijgen een sterke relatie met het omringend groen. Met uitgestrekte begroeide balkons, die ook onderdeel vormen van het gevelbeeld, en daktuinen kan elke bewoner van Cascade optimaal genieten van het natuurschoon in hun directe omgeving.