Noordwijk aan Zee

Nieuwbouw Brede School

Een nieuw gezicht voor een nieuwe samenwerking

in 2021 won Unity in samenwerking met Topos architectuur & bouwkunde de aanbesteding voor een nieuw brede schoolgebouw in Noordwijk aan Zee, voor de fusieschool van Zeehonk en Wakersduin en kinderdagopvangorganisatie Pinokkio. De school kent een zéér efficiënte plattegrond met weinig gangen, waardoor er vanuit het PvE meer ruimte overblijft voor verblijfsruimtes, zoals de leerpleinen van het kinderdagopvang, de onderbouw- midden en bovenbouw. Het programma is geclusterd rondom het centrale hart waar je binnenkomt. Hier bevinden zich ook het speellokaal en de multifunctionele ruimte.

Omdat er twee scholen samen één worden en samen opgaan als brede school met de kinderdagopvang, is er bijzonder veel aandacht besteed aan de identiteit en de uitstraling van het gebouw. Allereerst is er veel inspiratie opgedaan vanuit de genius loci, de ziel van de plek, voor het vormgeven van het gebouw. Met zijn ligging nabij de zee is gekozen voor een duinlandschap als inspiratiebron, die zich in de gevel laat vertalen als zandkleurig gebogen metselwerk en op de daken met beplanting en bomen uit de duinen. Binnen zijn de twee thema’s van beide scholen (cultuur & lezen) samengevoegd in één element: de tribunetrap. Deze symboliseert cultuur én het lezen met zijn zijvlak uitgevoerd als boekenkast.

De daktuin wordt een educatief dak, waar natuurinclusiviteit, klimaatadaptie en duurzaamheid samenkomen en waar dit zichtbaar is voor de kinderen van de school, zodat deze bewust worden van deze belangrijke onderwerpen. Daarnaast is het mogelijk om hier met goed weer les te geven in de buitenruimte.