Amsterdam (Eigen Thuis)

Z1/Woonchallenge Woongeluk voor iedereen

Woongeluk voor iedereen

 

In opdracht voor Eigen Haard
 
Eigen Haard roept creatieve en sociale ondernemers, zorginstellingen, architecten en bewoners op om een woon- en beheerconcept te bedenken voor Z1, een nieuwbouwproject in Amsterdam. Ook concepten voor soortgelijke nieuwbouwprojecten die Eigen Haard in de toekomst wil ontwikkelen zijn welkom. Z1 is een appartementencomplex bestaande uit drie gebouwen met 288 sociale huurwoningen. De ambitie van Eigen Haard is om 30% van de woningen toe te wijzen aan de kwetsbare doelgroepen. Ze streeft hierbij naar Woongeluk voor iedereen. Maar hoe doe je dat? Eigen Haard daagt deelnemers aan de challenge uit hier antwoord op te vinden en wil daarbij graag weten wat een goede mix van doelgroepen is, of ze samen of juist gespreid wonen, welke voorzieningen en ondersteuning daarbij nodig is. Dit voorstel geeft een antwoord op deze vragen.
 

Het woonconcept van Team Eigen Thuis vertaalt de vier elementen van thuisgevoel naar een praktisch woonconcept voor Z1. In ons concept besteden we aandacht aan het begrijpen van de mogelijke doelgroepen die Eigen Haard een thuis kan bieden. Ook gaan we in op behoeften en leefritmen van doelgroepen en geven we, op basis van de ervaringen van Timon en Thuismakers Collectief, aan welke doelgroepen goed met elkaar samen kunnen wonen. Hiertoe hebben we een doelgroepenmatrix ontwikkeld.

Specifiek voor het ontwerp van Z1 hebben we daar waar nodig en mogelijk aanpassingen gemaakt ten behoeve van ons woonconcept. Zo werd gekeken naar de aankleding van het interieur. In plaats van een strak en koud interieur van beton werd gekozen voor een interieur met iets meer aankleding, zoals lambrisering en geverfde muren. Bij de verdere uitwerking van het gebouw hebben we nauw samengewerkt met belangrijke stakeholders en andere adviserende partijen.