Dijkwoningen

-in ontwikkeling-

Dijkwoningen

Wonen op een unieke locatie

Op een unieke locatie langs het water ontwerpen wij een aantal bijzondere woningen in een vrije stedenbouwkundige verkaveling. Het ontwerp bestaat hoofdzakelijk uit losstaande woningen, aangevuld met enkele luxe appartementen.

Lunchroom De Verkeerstoren

Nootdorp

Lunchroom De Verkeerstoren

Uitbreiding op een historisch gebouw

Voor lunchroom De Verkeerstoren Ypenburg verzorgen wij het ontwerp van een uitbreiding op het dak van het bijgebouw. Het ontwerp is geïnspireerd op de verkeerstoren, wat terugkomt in de hellende glazen pui en de zilverkleurige gevel. Aansluitend op de stijlkenmerken van het Nieuwe Bouwen in welke stijl de verkeerstoren is gebouw wordt er ingezet op ranke kozijnen, glas, en eenvoud. 

Spruitkoolakker

Zoetermeer

Spruitkoolakker

Wonen aan een hof

In opdracht van Weboma Projectontwikkeling B.V.

Het ontwerp sluit zowel stedenbouwkundig als architectonisch aan op de behoefte van ouderen. De woningen zijn zogenaamde semi-bungalows die aansluiten op de woonbehoefte van veel ouderen. Ook de openbare ruimte en de verbinding tussen de woningen en het publieke leven moest ontworpen worden ten gunste van de doelgroep ouderen en diens leefkwaliteit, namelijk als een plek van rust en ontmoeting.

Om een sterke sociale cohesie te vormen hebben we nadrukkelijk gezocht naar de mogelijkheid van een autoluwe collectieve of publieke ruimte, welk de ontmoeting tussen de verschillende bewoners binnen en buiten het plan goed ondersteunt.

Een groot aandeel van de semibungalows is naar deze openbare ruimte gekeerd, als een gezicht naar de straat en openbare ruimte. Het wandelpad dat langs de locatie loopt is eveneens betrokken bij het plan. Door een achterpad wordt deze verbonden met het binnenhof, welk centraal in het plan ligt.

 

Thuis in Van Tuyll

Zoetermeer

Thuis in Van Tuyll

Verdichtingsopgave als kwaliteitsimpuls

Thuis in Van Tuyll is onze inzending voor de ontwerpprijsvraag Maximaal Park, Maximaal Wonen, uitgeschreven door Jong BNSP in samenwerking met de gemeente Zoetermeer. Met onze inzending behoorden wij tot de finalisten van deze prijsvraag.

Het ontwerp verenigd 3 doelstellingen, namelijk het verdichten, verduurzamen en vergroenen van de stad. Door de grote behoefte aan méér woningen enerzijds, en de beperkte mogelijke inbreidingslocaties anderzijds, vraagt deze opgave voor het transformeren van het Van Tuyllpark om een doordachte aanpak die niet alleen meer woningen toevoegt aan de stad, maar ook het park in zijn geheel opwaardeert. 

De woningen zijn daarbij een belangrijk element die sociale cohesie en veiligheid brengen in een parkachtige setting waar deze tot op nu toe ontbreekt. Door te werken met de notie van vorm en contra-vorm, ontstaan open, groene en weidse “gangen en woonkamers,” afgewisseld met beschutte plekken voor ontmoeting die worden afgebakend met woningen. Auto’s worden uit het zicht onttrokken met half-verhoogde parkeergarages, omzoomd met begroeide taluds, die onderdeel vormen van de landschappelijke invulling van het park.

Woonchallenge Woongeluk Z1

Amsterdam (Eigen Thuis)

Z1/Woonchallenge Woongeluk voor iedereen

Woongeluk voor iedereen

 

In opdracht voor Eigen Haard
 
Eigen Haard roept creatieve en sociale ondernemers, zorginstellingen, architecten en bewoners op om een woon- en beheerconcept te bedenken voor Z1, een nieuwbouwproject in Amsterdam. Ook concepten voor soortgelijke nieuwbouwprojecten die Eigen Haard in de toekomst wil ontwikkelen zijn welkom. Z1 is een appartementencomplex bestaande uit drie gebouwen met 288 sociale huurwoningen. De ambitie van Eigen Haard is om 30% van de woningen toe te wijzen aan de kwetsbare doelgroepen. Ze streeft hierbij naar Woongeluk voor iedereen. Maar hoe doe je dat? Eigen Haard daagt deelnemers aan de challenge uit hier antwoord op te vinden en wil daarbij graag weten wat een goede mix van doelgroepen is, of ze samen of juist gespreid wonen, welke voorzieningen en ondersteuning daarbij nodig is. Dit voorstel geeft een antwoord op deze vragen.
 

Het woonconcept van Team Eigen Thuis vertaalt de vier elementen van thuisgevoel naar een praktisch woonconcept voor Z1. In ons concept besteden we aandacht aan het begrijpen van de mogelijke doelgroepen die Eigen Haard een thuis kan bieden. Ook gaan we in op behoeften en leefritmen van doelgroepen en geven we, op basis van de ervaringen van Timon en Thuismakers Collectief, aan welke doelgroepen goed met elkaar samen kunnen wonen. Hiertoe hebben we een doelgroepenmatrix ontwikkeld.

Specifiek voor het ontwerp van Z1 hebben we daar waar nodig en mogelijk aanpassingen gemaakt ten behoeve van ons woonconcept. Zo werd gekeken naar de aankleding van het interieur. In plaats van een strak en koud interieur van beton werd gekozen voor een interieur met iets meer aankleding, zoals lambrisering en geverfde muren. Bij de verdere uitwerking van het gebouw hebben we nauw samengewerkt met belangrijke stakeholders en andere adviserende partijen. 

SAWA

Eindhoven

SAWA

Natuurinclusief wonen

 

In opdracht van Remmers Bouwgroep

SAWA belichaamt het idee van wonen tussen de natuur in combinatie met eigentijdse opvattingen over de verhouding tussen mens en natuur. De grenzen tussen privé en openbaar zijn hier teruggebracht tot lage wandjes omzoomd met beplanting, zodat de woningen onderdeel worden van hun natuurlijke omgeving. Ingepast in het ensemble van 5 losstaande woningen is de half-verdiepte parkeerplaats, waarmee de auto geweerd wordt uit het straatbeeld.