Kijkduinsestraat

Den Haag

Kijkduinsestraat

Mooie plek achter de duinen

In opdracht van Weboma Project BV

In Kijkduin aan de Kijkduinsestraat hebben wij een haalbaarheidsonderzoek gemaakt voor de sloop- nieuwbouw voor een aantal appartementsgebouwen. Het bijzondere hier is dat de huidige bewoners een turn-key appartement zouden krijgen op dezelfde locatie bij eventuele herontwikkeling. Middels een zorgvuldige stedenbouwkundige analyse en onderbouwing is gekozen voor een verkaveling die past in deze buurt; appartementsgebouwen in het groen. Een rustige herhaling van bouwvolumes pas in de omgeving, en door de genuanceerde bocht in de straat te begeleiden ontstaat een mooi beeld voor de voorbijgangers onderweg naar en op terugweg van het strand. 

Boswoningen

- in ontwikkeling -

Boswoningen

Wonen in de natuur

Op een prachtige bosrijke locatie zijn wij bezig met het ontwerpen van een aantal losstaande woningen, die op ontspannen wijze ingepast worden in omgeving. Het project beoogd een mooie afwisseling van verschillende grootte woningen, in een enclave-achtige setting waar natuur de boventoon voert.

Capelle ad IJssel – De Blinkert

Capelle ad IJssel

De Blinkert

Mens en natuur op vernieuwende wijze samengebracht

In opdracht van Mahler Vastgoed Ontwikkeling

De voortdurende mondialisering en digitalisering van onze samenleving heeft in korte tijd veel bepaald voor de manier waarop we ons leven indelen. In een tijd van hectiek en 24/7 bereikbaar zijn is er ook steeds meer behoefte naar ontspanning dichtbij huis. Dit vormde voor ons het vertrekpunt van Cascade: een plan waar mens en natuur op vernieuwende wijze worden samengebracht. Waar de verdichtingsopgave en het uitbreiden van een heemtuin hand in hand gaan. 

Gelegen op het voormalige terrein van zwembad De Blinkert, naast de heemtuin, sportcomplex David Lloyd en de plaatselijke voetbalvereniging, en als onderdeel van wijk Middelwatering-West vormt de herontwikkeling een belangrijk schakelpunt tussen de bewoners en de voorzieningen op het gebied van sport en natuur. Daarnaast geeft het een grote kwaliteitsimpuls aan de locatie en zijn omgeving, waarbij de heemtuin wordt opgewaardeerd en uitgebreid.

Met drie opengebroken woonblokken wordt de openbare ruimte omkaderd. Deze openbare ruimte verbindt met haar ruim opgezette groene aderen alle omringende voorzieningen met elkaar. In het hart van deze opzet wordt een gezamenlijk groen plein gecreëerd waar ook de gemeenschappelijke ruimte en horeca worden geplaatst.

Deze openbare ruimte wordt uitgewerkt met sportvoorzieningen, zoals renpaden en toestellen, maar ook zitgelegenheden en pleinen in het groen waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Er wordt bij de landschappelijke invulling van de openbare ruimte gebruikt gemaakt van plaatselijke planten en bomen, geheel in de gedachte van de heemtuin.

Ook de gebouwen en woningen in het plan krijgen een sterke relatie met het omringend groen. Met uitgestrekte begroeide balkons, die ook onderdeel vormen van het gevelbeeld, en daktuinen kan elke bewoner van Cascade optimaal genieten van het natuurschoon in hun directe omgeving. 

Gouwpark

Zaandam

Gouwpark

Schakel tussen ziekenhuis en heemtuin

Gouwpark is een nieuwe woonwijk dat wordt gerealiseerd op het voormalige ziekenhuisterrein van het Zaans Medisch Centrum. Het plan zorgt voor een dubbele verbinding tussen het nieuwe aangrenzende ziekenhuis en de heemtuin ten zuiden van de locatie. Met een appartementengebouw, rijtjeswoningen, 2-onder-1 kappers, terraswoningen en losstaande woningen is er sprake van een uitgebreid en divers programma. 

Door te reageren op de aangrenzende gebieden ontstaan verschillende woningen, zowel in uitstraling als in typologie. Zo zijn er aan de heemtuin voornamelijk losstaande woningen en 2-onder-1 kappers met een dorpse uitstraling met mansardekappen en gevelsteen in zachte tinten, en tegenover het ziekenhuis aan de noordzijde rijtjeswoningen en appartementen met een stedelijke uitstraling met een verticale articulatie balkons en een fellere rode gevelsteen. 

Spoorlaan

Zwammerdam

Spoorlaan

Wonen in de polder

In opdracht van De Vries en Verburg

Voor een aanbesteding voor de herontwikkeling van een terrein in Zwammerdam hebben wij een plan gemaakt voor ca. 100 woningen. De identiteit van Zwammerdam kreeg daarbij bijzondere aandacht, dat weer tot uiting kwam in de gevels van de gebouwen. Het plan bestaat hoofdzakelijk uit grondgebonden woningen, afgewisseld met stadswoningen en enkele appartementen.

Om de waterhuisvesting en klimaatadaptie te bevorderen is in het plan, naast het verbreden van de bestaande watergangen, een wadi aangebracht. Deze fungeert enerzijds als waterberging en anderzijds als centrale groene ontmoetingsruimte waar gespeeld kan worden. Zo zet het plan in op klimaatadaptie én sociale cohesie.

Nieuwbouw Brede School Noordwijk aan Zee

Noordwijk aan Zee

Nieuwbouw Brede School

Een nieuw gezicht voor een nieuwe samenwerking

in 2021 won Unity in samenwerking met Topos architectuur & bouwkunde de aanbesteding voor een nieuw brede schoolgebouw in Noordwijk aan Zee, voor de fusieschool van Zeehonk en Wakersduin en kinderdagopvangorganisatie Pinokkio. De school kent een zéér efficiënte plattegrond met weinig gangen, waardoor er vanuit het PvE meer ruimte overblijft voor verblijfsruimtes, zoals de leerpleinen van het kinderdagopvang, de onderbouw- midden en bovenbouw. Het programma is geclusterd rondom het centrale hart waar je binnenkomt. Hier bevinden zich ook het speellokaal en de multifunctionele ruimte.

Omdat er twee scholen samen één worden en samen opgaan als brede school met de kinderdagopvang, is er bijzonder veel aandacht besteed aan de identiteit en de uitstraling van het gebouw. Allereerst is er veel inspiratie opgedaan vanuit de genius loci, de ziel van de plek, voor het vormgeven van het gebouw. Met zijn ligging nabij de zee is gekozen voor een duinlandschap als inspiratiebron, die zich in de gevel laat vertalen als zandkleurig gebogen metselwerk en op de daken met beplanting en bomen uit de duinen. Binnen zijn de twee thema’s van beide scholen (cultuur & lezen) samengevoegd in één element: de tribunetrap. Deze symboliseert cultuur én het lezen met zijn zijvlak uitgevoerd als boekenkast.

De daktuin wordt een educatief dak, waar natuurinclusiviteit, klimaatadaptie en duurzaamheid samenkomen en waar dit zichtbaar is voor de kinderen van de school, zodat deze bewust worden van deze belangrijke onderwerpen. Daarnaast is het mogelijk om hier met goed weer les te geven in de buitenruimte.

Uitbreidingslocatie

- in ontwikkeling -

Uitbreidingslocatie

Wijk met beleving en plezierige samenhang

Voor een locatie hebben wij in opdracht een haalbaarheidsstudie gemaakt voor ca. 200 woningen op een uitbreidingslocatie. Het plan beoogt een woonwijk met een goede afwisseling van programma, waar gespeeld wordt met verschillende woningtypes door elkaar, bestaande uit losstaande woningen, 2-onder-1 kappers, rijtjeswoningen en appartementen. 

Het plan sluit met zijn landelijke lanen goed aan op diens omgeving, en creëert met zijn groene, gebogen lanen een wijk die uitnodigt tot wandelen en ontdekken. De afwisseling van woningtypes en de gebogen lanen doorbreken de efficiënte seriematigheid van de bebouwing in het straatbeeld, waardoor elke woning een eigen unieke plek krijgt binnen het plan.

Praktijkcollege Het Metrum

Leiden

Het Metrum

inclusief en slim ruimtegebruik

Samen met Topos architectuur & bouwkunde won Unity de aanbesteding voor de vernieuwbouw van Praktijkcollege Het Metrum. Het nieuwe ontwerp voor het praktijkcollege in Leiden gaat uit van inclusief en slim ruimtegebruik. Zo is de centrale tribunetrap rolstoeltoegankelijk gemaakt, waardoor iedereen het gevoel kan hebben écht mee te doen. Het plein aan de Schubertlaan wordt dubbel inzetbaar gemaakt als een schoolplein voor de pauzes én als “bus-platform” waar de scholieren gebracht en opgehaald worden. De gevel wordt opgewaardeerd en krijgt een meer volwassen uitstraling die beter past bij de gebruikers van het gebouw.

Begin bouw staat gepland in het najaar van 2021

De Burcht – Heesterburgh

's Hertogenbosch / Haverleij

De Burcht - Heesterburgh

Kasteel aan de Maas

Haverleij te ‘s Hertogenbosch krijgt er twee kastelen bij; Oeverhuyze en Heesterburgh. Opgezet als Frans Burchtdorpje, is Heesterburgh ook voorzien van een ware burcht. Met vier grote torens en vier kleinere torens wordt de verticaliteit benadrukt. Elke toren kent een eigen identiteit, waar verschillende materialen elkaar in patronen en lijnspellen afwisselen. 

Op de begane grond bevinden zich aan de voorzijde aan weerszijde van de entree appartementen met aan de achterzijde de bergingen. Daarboven op de 1ste tot 4de verdieping zijn er telkens 4 woningen gesitueerd rondom een stijgkern met wokkeltrap en lift. Bovenin ontstaan er bijzondere appartementen met dakterassen bovenop de torens.

Scala College Henry Dunantweg

Alphen aan den Rijn

Scala College henry dunantweg

onderwijs in beweging

Ontwerp van Topos architectuur & bouwkunde

Sinds 2019 werkt Unity in opdracht van Topos aan het ontwerp voor het nieuwe Scala College aan de Henry Dunantweg. Het nieuwe schoolgebouw zal onder andere VMBO b/k, VMBO tl, Havo 3 tot 5 en een sporthal huisvesten. Hier zal worden ingezet op werken in domeinen, waarbij leerlingen zelfstandig werken in ruimtes tussen de instructieruimtes in. Bijzonder onderdeel van deze vestiging is de LOOT-opleiding die er aangeboden wordt. 

Het ontwerp van de gevel symboliseert het bewegen, ingegeven door de LOOT-opleiding en de sporthal, welke afgewisseld wordt door een tweede geveltype van lichtgrijs plaatmateriaal. De entree met achterliggende aula ligt pontificaal aan het schoolterrein. Voor het nieuwe Scala College aan de Henry Dunantweg verzorgt Topos architectuur & bouwkunde met ondersteuning van Unity het ontwerp van het gebouw, het terrein, en het interieur (i.s.m. Projectum).